۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید یاسر موسوی
متخصص روانپزشکی کودکان
تشخیص و درمان بیماری های عصبی در کوکان
درمان بیش فعالی، اضطراب و افسردگی کودکان و....
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)