۰ رأی
شرح خدمات
دکتر الهه ملکان راد
فوق تخصص قلب کودکان
تشخیص و درمان بیماری های قلبی کودکان
درمان بیماریهای مادرزادی قلب، طپش قلب و...
درمان از طریق مداخله انژیوگرافی (اینترونشن )
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)