۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سیمین سلخی خسرقی
دکتر سیمین سلخی خسرقی متخصص زنان و زایمان است و در بیمارستانهای محب کوثر و نجمیه فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)