۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مژگان دهقانی دولت آبادی
دکتر مژگان دهقانی دولت آبادی متخصص زنان و زایمان است و در بیمارستان نیکان و باهنر فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)