۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محسن محمد تقی کاشی
متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان
واکسیناسیون و تغذیه کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)