۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم صادق الوعد
متخصص زنان و زایمان
دکتر صادق الوعد در بخش زنان بیمارستان نجمیه حضور دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)