۰ رأی
شرح خدمات
دکتر میترا آزادی
متخصص قلب وعروق
تشخیص و درمان بیماری های قلبی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)