۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رحیم آقازاده
فوق تخصص داخلی و گوارش
تشخیص و درمان بیماری های گوارشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)