۰ رأی
شرح خدمات
دکتر آزاده خاتمی
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
عضو انجمن باروری و ناباروری ایران
طرف قرارداد با بیمه های خدمات درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)