۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد مهرانپور
متخصص کودکان
فوق تخصص قلب کودکان
پزشک مقیم بیمارستان دی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)