۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه ورزشی راتا2
باشگاه ورزشی با تهویه و فضای مناسب
برگزاری ورزش های گروهی و انفرادی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)