۰ رأی
شرح خدمات
 باشگاه ورزشی الماس التراتن
باشگاه ورزشی با تهویه و فضای مناسب
همراه با کادر مجرب
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)