۰ رأی
شرح خدمات
 باشگاه ورزشی سرزمین تندرستی
باشگاه ورزشی با تهویه و فضای مناسب
برگزاری ورزش های گروهی و انفرادی
همراه با کادر مجرب و کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی
کلاس پیلاتس، اسپینینگ سایکل، بدنسازی و...
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)