۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک تخصصی دندانپزشکی تابان
کیفیت بالای خدمات دندان پزشکی
هزینه پایین تر خدمات دندان پزشکی
استفاده از پزشکان مجرب و ماهر
استفاده از بهترین تجهیزات و مواد مصرفی
به کار گیری پروتکل های نوین تشخیص و طراحی درمان
حفاظت نوین بیمار در برابر آلودگیهای شایع در دندان پزشکی
پذیرای بیمارات دیابتی و ارایه خدمات تخصصی دندان پزشکی دیابت
بهره وری از تمامی تخصصهای دندان پزشکی در تشخیص و درمان
×
۵ / ۱
۵ / ۲
۵ / ۳
۵ / ۴
۵ / ۵
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)