۰ رأی
شرح خدمات
 کلینیک روانشناسی شفق
مشاوره فردی، نوجوان، تحصیلی، خانواده، زوج درمانی پیش از ازدواج، درمان اضطراب، افسردگی، وسواس، اختلالات جنسی، روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)، آزمون های استاندارد هوش و شخصیت، کارگاه های تخصصی ویژه دانشجویان روانشناسی، کارگاه های روانشناسی ویژه عموم
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)