بازگشت
بازگشت
بازگشت
۱ رأی
شرح خدمات
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان از دانشگاه تهران
متخصص بیماری های کودکان و نوجوانان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)