۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حمیدرضا رادان
ویزیت
مشاوره
واکسیناسیون کودک
تمامی درمان های عمومی کودکان
ختنه
قد و وزن نوزاد
متخصص کودکان از دانشگاه شهیدبهشتی
متخصص تغذیه ازآلمان
سرپرست بخش کودکان بیمارستان دکترباهنر به مدت ۱۵ سال
۲۳ سال سابقه ی کار در حوزه ی کودکان و نوزادان
عضو انجمن کودکان ایران و آمریکا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)