۱ رأی
شرح خدمات
دکتر احمد اسفندیار
متخصص اطفال
متخصص کودکان و نوزادان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
پزشک اطفال در بیمارستان عرفان و بیمارستان میلاد تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)