بازگشت
بازگشت
بازگشت
۰ رأی
شرح خدمات
 باشگاه ورزشی نگین گلها
شما هم می توانید به اندام ایده آل خود برسید
روزهای زوج (بانوان ۱۹-۷)
روزهای فرد (بانوان ۱۶-۸ )
بانوان:
فیتنس و کار با دستگاه
پیلاتس
ایروبیک
TRX استاندارد با بندهای ۲۰۱۸
شکم و پهلو (CX-TRX)
×
۴ / ۱
۴ / ۲
۴ / ۳
۴ / ۴
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)