۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم انصاف گو
دکتر مریم اصناف گو متخصص زنان و زایمان جراحی های خود را در بیمارستان آتیه انجام می دهد. دکتر اصناف گو همچنین جراحی پلاستیک زنان را نیز انجام می دهد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)