۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه بدنسازی آرین شرق
بزرگترین و مجهزترین باشگاه بدنسازی در شرق تهران
مجهز به دوش آب گرم در فضای بیش از ۴۰۰ متر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)