۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه ورزشی پویاورزان
گروه فرهنگی ورزشی پویا ورزان
مجهزترین باشگاه غرب تهران
زیرنظر مدرس و مربی بین المللی و کارشناس برنامه تلویزیونی پویاورزان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)