۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر مریم دریانی
دکتر مریم دریانی دانش آموخته دانشکده پزشکی
دارنده مدرک زیبایی از استرالیا
۷ سال فعالیت در زمینه پوست، مو، زیبایی
سابقه همکاری با مرکز تحقیقات پوست دانشگاه تهران
سابقه همکاری با کلینیک زیبایی ایرانیان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)