۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد علی فیاض مهر
تجربه متفاوت در درمان های دندانپزشکی:
عصب کشی تخصصی به وسیله دستگاه روتاری بدون درد و عفونت
جرم گیری با جدیدترین روش، بدون آسیب دندان
لمینیت، بلیجینگ (سفید کردن دندانها با اشعه در یک جلسه)
بازسازی تاج در ریشه های سالم باقی مانده در یک جلسه
اصلاح ناهنجاری دندانی بدون تراش دندان با استفاده از نانو تکنولوژی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)