۰ رأی
شرح خدمات
 دندانپزشکی طلوع پونک
لبخندی به زیبایی طلوع، هدیه به ایرانیان
عضو هیئت علمی دانشگاه
متخصص پاتولوژی دهان و فک و صورت
- ارائه کلیه درمانهای عمومی و تخصصی دندانپزشکی
- (ایمپلنت، زیبایی، پروتز، اطفال، درمان ریشه، جراحی)
- ارائه جدول وقت دهی مناسب برای بیماران
مشاغل حساس و بیماران مقیم خارج از کشور
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)