۰ رأی
شرح خدمات
دکتر هانیه پژمان
دندان پزشک متخصص
ارتودنسی نامریی و شفاف (طرح درمان از انگلستان)
استفاده از بهترین مواد آمریکایی و سوئیسی
پک یک بار مصرف لوازم برای هر بیمار
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)