۰ رأی
شرح خدمات
 کلینیک دندانپزشکی پارسا
این کلینیک در سال ۱۳۸۷ با کوشش دکتر سهراب بهروزی، جراح دندانپزشک که دوره آموزش دکترای دندانپزشکی خود را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شیراز گذرانده و در سال ۱۳۷۷ به پایان رسانده است، راه اندازی شده است. در این کلینیک همه بیماران دندانپزشکی با بیماری های گوناگون دهان و دندان پذیرش شده و درمان می شوند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)