۰ رأی
شرح خدمات
دکتر آتوسا میردامادی
متخصص و دارای بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان از دانشگاه تهران
فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی
درمانهای دندانی تحت بیهوشی و آرامبخشی
فلوشيپ (فوق تخصص) دندانپزشكی تحت بيهوشی و آرامبخشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)