۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهسا شیخ الاسلامی
• متخصص دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
• عضو هییت علمی دانشگاه دندان پزشکی شهید بهشتی
• عضو انجمن دندان پزشکان ایران
• عضو انجمن دندان پزشکی زیبایی ایران
•عضو انجمن متخصصین ترمیمی ایران
•عضو انجمن تحقیقات دندان پزشکی امریکا
• مسئول فنی آزمایشگاه مواد دندانی مرکز تحقیقات علوم دندان پزشکی شهید بهشتی
•مولف کتاب دندان پزشکی جامع ترمیمی و کتاب های آمادگی آزمون رزیدنتی از سال ۹۳
•مترجم کتاب آرت در سال ۲۰۱۶
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)