۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فاطمه سادات خلیلی دیلمی
ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران سرطانی
مراقبت های دوران بارداری
دندانپزشکی اطفال و کم توان ذهنی
ترمیم های همرنگ و غیر همرنگ
پروتزهای ثابت و متحرک
دندانپزشکی زیبایی (ونیرهای کامپوزیتی و سفید کردن دندان)
جراحی دندانهای عقل (نهفته و نیمه نهفته)
جرمگیری و درمان ریشه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)