۰ رأی
شرح خدمات
 دندانپزشکی و دندانسازی زمرد
ساخت انواع دست دندان مصنوعی همراه با لثه نرم جهت بیمارانی که لثه طبیعی ندارند
ساخت انواع دست دندان متکی بر ایمپلنت
تعمیر پروتزهای شکسته، اضافه کردن دندان
ساخت انواع دندان های نشکن (پروتزهای انعطاف پذیر)
ساخت انواع روکش های دندانی و زیر کونیا
درمان ریشه و عصب کشی با تجهیزات پیشرفته (روتای) و اپکس
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)