۰ رأی
شرح خدمات
دكتر مرجان مشاطان
مطب دندانپزشکی در دوشیفت صبح و عصر به جز ایام تعطیل توسط خانم دکتر مرجان مشاطان و آقای دکتر ایمان رشن آماده خدمت رسانی در کلیه امور دندانپزشکی به مراجعین محترم میباشد در صورت تماس با مطب در نزدیکترین وقت موجود جلسه مشاوره و ویزیت در نظر گرفته می شود. همچنین اتاق مخصوص دندانپزشکی اطفال برای کودکان عزیز مراجعه کننده در نظر گرفته شده است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)