۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علی رشیدیان
متخصص دندانپزشک دندانپزشکی کودکان اطفال نوجوانان، ارتودنسی، پیشگیری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)