۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سيامک رفيعی
ايمپلنت و جراحی لثه ؛ از مدرسين بخش تخصصی جراحی لثه دانشگاه.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)