۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسن سمیاری
متخصص جراحی فک، صورت و ایمپلنت
عضو انجمن متخصصان جراحی فک و صورت
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)