۰ رأی
شرح خدمات
دکتر داوود قادری
دکتری روانشناسی بالینی
مشاور تحصیلی ( موسسه ی آیندگان شاهین شهر)
مشاور تحصیلی و مشاور در زمینه ی نوجوان (کلینیک مددکاری باور شاهین شهر)
مشاور تحصیلی و مشاور در زمینه ی نوجوان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)