۰ رأی
شرح خدمات
شادی بختیار
والدین یا معلم‌های کودکان ممکن است رفتارهایی مانند پنهان شدن کودک در گوشه‌ای، فرار از مدرسه یا نرفتن به مدرسه، ترس از موارد مختلف مانند تاریکی، ترس از تنها خوابیدن و ترس از حیوانات، پرهیز از صحبت کردن یا انجام کارهایی نظیر آن را شاهد باشند. کودکانی با چنین رفتارهایی به اختلال خلقی و اضطرابی دچار هستند که ممکن است باعث ترس و نگراني شديد و تغيير رفتار، خواب، تغذيه و خلق‌وخوی فرزند شود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)