۰ رأی
شرح خدمات
بنفشه فیروز آبادی
نوروتراپی و ارتقا عملکرد
یکی از روش‌های درمان تکنولوژیک که امروزه کاربرد فراوان و گسترده‌ای دارد؛ نوروفیدبک است. نوروفیدبک به روشی اطلاق می‌شود که در آن، اطلاعات عصبی به دستگاه عصبی مرکزی (CNS) افراد بازخورد داده می‌شود و تلاش می‌شود تا آن‌ها بیاموزند چگونه کارکرد مغزی خودشان را اصلاح نمایند. منطق این روش درمانی بر پایه شرطی‌سازی عاملی استوار است. ما در حالت عادی قادر به کنترل و تغییر امواج مغز خود نیستیم؛ زیرا نسبت به این امواج آگاهی نداریم. متخصصین درمان تکنولوژیک با استفاده از پروتکل‌های درمانی خاص تلاش می‌کنند تا این آگاهی را از طریق ارائه بازخوردهای (فیدبک‌های) بسیار سریع (چند هزارم ثانیه پس از وقوع) به فرد ایجاد کنند. همچنان که این تمرین ادامه می‌یابد، مغز یاد می‌گیرد که چگونه به تولید بیشتر امواجی بپردازد که منجر به عملکرد بهتر می‌شود. نوروفیدبک بر پایه عقیده به ارتباط ذهن و بدن بنا شده و شامل آموزش ذهن برای عمل به شیوه‌ای بهینه به‌ منظور بهبود کارکردهای رفتاری، فیزیکی، شناختی و هیجانی است و درواقع توانایی ذهن را برای بازسازی تغییر و التیام خود، افزایش می‌دهد. اینکه چه امواجی در مغز افزایش و چه امواجی کاهش یابند، کاملاً بستگی به مشکل هر فرد دارد و متخصصین درمان تکنولوژیک آن را در طول جلسه تنظیم می‌نمایند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)