۰ رأی
شرح خدمات
مونا سفرچی
متخصص روانسنجی
آزمون‌های ویژه کودکان که شامل IVA+PLUS، RCPE و WISC-R و آدمک گودیناف (هوش)، SCAS (اضطراب)، نما (نارساخوانی)، CBCL (چک‌لیست رفتاری)، ساراسون (اضطراب امتحان)، MCRE و PS (بررسی شیوه فرزند پروری) و …. است.
آزمون‌های ویژه نوجوانان که شامل YSR (چک‌لیست رفتاری)، هالند (رغبت سنج تحصیلی)، POPS (بررسی شیوه فرزند پروری)، RSPE و آدمک گودیناف (هوش)، TVPS-۳(ادراک دیداری)، SCAS، Y-BOSC (وسواس فکری و عملی)، استرانگ (رغبت سنج شغلی) و…. است.
آزمون‌های ویژه بزرگ‌سالان که شامل CATTLE-IQ (فرم ۳) و WAIS-R(سنجش هوش)، IVA+Plus، آزمون حافظه بالینی وکسلر (سنجش میزان حافظه)، ASR (چک‌لیست رفتاری)، MCMI-III و -Cattle-۱۶F و نئو و آزمون‌های دیگر برای شخصیت شناسی، BDI (سنجش افسردگی)، BAI (سنجش اضطراب)، SCL-۹۰ (سلامت روان)، EQ(هوش هیجانی)، ENRICH (رضایت زناشویی) و دلبستگی بزرگ‌سالان و … است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)