۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرشته‌ عظیمی پور
متخصص مشاوره فردی
مشاوره و درمان در زمینه های:تصمیم گیری، هدف گذاری، درمان اضطراب و بیماری های دروانی، غلبه بر ترس ها، تعبیر و تفسیر مشکلات و افسردگی و جهت دهی مجدد به شیوه زندگی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)