۰ رأی
شرح خدمات
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی چمان
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی چمان در خرداد ماه سال نود و چهار با دریافت مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کل کشور با هدف مراقیت، بهبود و ارتقا سلامت روان افراد، جامعه و بهزیستی آنها شروع به فعالیت نموده است.
ما باور داریم سازگاری با دنیای پیچیده امروزی، بدون اهتمام به رشد و ارتقا سلامت روان و مراقبت مستمر از آن ممکن نیست.
بر همین اساس فلسفه وجودی چمان ایجاد بستری امن و اتکاپذیر است در جهت بهره مندی از سلامت ذهن، اندیشه و تفکر. بطور خلاصه چمان به مردم کمک می کند برای رسیدن به حال خوب ،فکر خوب ورفتار خوب.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)