۰ رأی
شرح خدمات
محمد رضا قاسم زاده
روانپزشک
تجویز داروهای شیمیایی
درمان بیماری ها و اختلالات روحی و جسمی ناشی از اختلالات روحی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)