۰ رأی
شرح خدمات
مرکز مشاوره و روان شناسی حکمت
مرکز مشاوره و روان شناسی حکمت در سال ۱۳۸۸ با مدیریت خانم دکتر طیبه زندی پور (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا) و با کسب مجوز از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره فعالیت خود را آغاز کرده است. در این مرکز تیمی از مشاوران و روانشناسان در زمینه های مختلف ( فردی ، خانوادگی، کودک و نوجوان، شغلی و تحصیلی)، مرکز مشاوره میدان ونک، روانشناسی و مشاوره فردی، روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره ازدواج، روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان فعالیت می کنند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)