۰ رأی
شرح خدمات
دکتر طیبه زندی پور
دکتری مشاوره از آمريكا(UCLA )
استاد تمام دانشگاه الزهرا( س)
عناوین دروس تدریس شده:
نظریه ها و روش های مشاوره حرفه ای
نظزیه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی
مشاوره توان بخشی
مشاوره شغلی
تمرین مشاوره در آزمایشگاه
کاورزی مشاوره
متون تخصصی مشاوره
روان شناسی مشاوره
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره
مسایل جوانان و نوجوانان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)