۰ رأی
شرح خدمات
دكتر اعظم شفيعی نيا
رواندرمانی تحلیلی، درمان مشکلات بین فردی، زوج درمانی و خانواده درمانی تحلیلی، اختلالات شخصیت، اختلالات اضطرابی، وسواس فکری عملی و اختلالات مربوط.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)