۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ربابه غفار تبریزی
خانم دکتر ربابه غفار تبریزی متولد سال ۱۳۳۵ هستند.ایشان بعد از اتمام درجه دکتری از استرالیا و برنده شدن بعنوان بهترین پژوهشگر تز از ریاست دانشگاه تاسمانیا کار خود را ابتدا در استرالیا و در سال ۱۳۸۲ در ایران به عنوان استاد یار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی فعالیت خود را آغاز کردند و از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را در مرکز مشاوره نشاط در زمینهای مختلف بیماریها وسواس افسردگی مشکلات عصبی _روانی کودکان و بزرگسالان مشاوره قبل ازدواج زوج درمانی و خانواده درمانی با روش درمان شناختی_رفتاری و طرحواره درمانی ادامه دادند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)