۰ رأی
شرح خدمات
دکتر داود محمدزاده
خانم زهرا رحیمی کارشناس ارشد مشاوره دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره ۱۰۴۳ فعالیت در زمینهء روان درمانی و مشاوره از سال ۱۳۸۳ تاکنون. همکاری با سازمانها و شرکتها جهت انتخاب مناسب ترین شخص در پست سازمانی مورد نظر و همچنین همکاری با سازمانها جهت بالا بردن راندمان کاری پرسنل.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)