۰ رأی
شرح خدمات
شیوا فلاح
آموزش مهارت های قبل از ازدواج
تحلیل رفتار متقابل ( A ) در دو دوره
هنر همزیستی ( بهبود روابط همسران )
احساس بهتر ( اصلاح باورهای غیر منطقی بر مبنای نظریه آلبرت اِلیس )
نظریه انتخاب ( بر مبنای نظریه ویلیام گلاسر )
تربیت کودک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)