۰ رأی
شرح خدمات
مینا حسینی سده
کارشناس ارشد روان شناسی عضو نظام روان شناسی
مشاور دانشگاه و مشاور کلینیک
مشاوره در زمینه خانواده ،ازدواج و اصول فرزند پروری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)