۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهشید رابطیان
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
فوق تخصص روانپزشکی را در دانشگاه تهران
حوزه فعالیت در زمینه های تشخیص و ارزیابی مسائل و اختلالات دوران کودکی و نوجوانی و درمان دارویی اختلالات روانپزشکی کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)